Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εφαρμογής Mercuris Hair Design


Αυτή η εφαρμογή συγκεντρώνει ορισμένα προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες της.

Ελεγκτής δεδομένων και ιδιοκτήτης

Τύποι δεδομένων που έχουν συλλεχθεί

Μεταξύ των τύπων Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει αυτή η Εφαρμογή, από μόνη της ή μέσω τρίτων, υπάρχουν: Γεωγραφική θέση, Cookie και Δεδομένα χρήσης. Άλλα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να περιγραφούν σε άλλα τμήματα αυτής της πολιτικής απορρήτου ή μέσω εξειδικευμένου κειμένου επεξήγησης με τη Συλλογή Δεδομένων. Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να παρέχονται δωρεάν από τον Χρήστη ή να συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση αυτής της Εφαρμογής. Οποιαδήποτε χρήση των Cookies - ή άλλων εργαλείων παρακολούθησης - από την παρούσα Εφαρμογή ή από τους κατόχους υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται από την παρούσα Εφαρμογή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, χρησιμεύει για τον εντοπισμό των χρηστών και την καταγραφή των προτιμήσεών τους, με μοναδικό σκοπό την παροχή της υπηρεσίας που απαιτείται από το χρήστη. Η παράλειψη παροχής ορισμένων Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να καταστήσει αδύνατη την παροχή των υπηρεσιών αυτής της Εφαρμογής. Ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για τα Προσωπικά Δεδομένα τρίτων που δημοσιεύονται ή μοιράζονται μέσω αυτής της Εφαρμογής και δηλώνει ότι έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει ή να τα μεταδώσει, απαλλάσσοντας έτσι τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων από κάθε ευθύνη.

Τρόπος και τόπος επεξεργασίας των Δεδομένων

Μέθοδος επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επεξεργάζεται τα δεδομένα των χρηστών με τον κατάλληλο τρόπο και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει την άνευ αδείας πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή των δεδομένων. Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και / ή εργαλείων που έχουν ενεργοποιηθεί με τεχνολογία πληροφορικής, ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους που σχετίζονται αυστηρά με τους υποδεικνυόμενους σκοπούς. Εκτός από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Δεδομένα ενδέχεται να είναι προσβάσιμα σε συγκεκριμένους υπευθύνους, που ασχολούνται με τη λειτουργία του χώρου (διοίκηση, πωλήσεις, μάρκετινγκ, νομική διαχείριση, διαχείριση συστήματος) ή εξωτερικά μέρη παρόχους υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, φορείς ταχυδρομείου, παρόχους φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, φορείς επικοινωνίας) που ορίζονται, εάν είναι απαραίτητο, ως επεξεργαστές δεδομένων από τον κάτοχο. Ο ενημερωμένος κατάλογος αυτών των μερών μπορεί να ζητηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

Τόπος

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία λειτουργίας του Ελεγκτή Δεδομένων και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Χρόνος κατακράτησης

Τα Δεδομένα διατηρούνται για το χρόνο που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας που ζητά ο Χρήστης ή δηλώνονται από τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο και ο Χρήστης μπορεί πάντα να ζητήσει από τον Ελεγκτή Δεδομένων να αναστείλει ή να αφαιρέσει τα δεδομένα.

Χρήση των δεδομένων που συλλέγονται

Τα Δεδομένα σχετικά με τον Χρήστη συλλέγονται για να επιτρέπουν στην Εφαρμογή να παρέχει τις υπηρεσίες της, καθώς και για τους ακόλουθους σκοπούς: Πρόσβαση σε λογαριασμούς τρίτων υπηρεσιών, αλληλεπιδράσεις βάσει τοποθεσίας, σχολιασμός περιεχομένου και αλληλεπίδραση με εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες. Τα Προσωπικά Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για κάθε σκοπό περιγράφονται στις συγκεκριμένες ενότητες αυτού του εγγράφου.

Δικαιώματα Facebook που ζητούνται από αυτήν την Εφαρμογή

Αυτή η Εφαρμογή μπορεί να ζητήσει ορισμένα δικαιώματα του Facebook που της επιτρέπουν να εκτελεί ενέργειες με το λογαριασμό του χρήστη του Facebook και να ανακτά πληροφορίες από αυτό, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα δικαιώματα, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση των αδειών Facebook και στην πολιτική απορρήτου του Facebook. Οι απαιτούμενες άδειες είναι οι εξής:

Βασικές πληροφορίες

Από προεπιλογή, αυτό περιλαμβάνει ορισμένα Δεδομένα χρήστη, όπως id, όνομα, εικόνα, φύλο και την τοποθεσία του. Ορισμένες συνδέσεις του Χρήστη, όπως οι Φίλοι, είναι επίσης διαθέσιμες. Αν ο χρήστης έχει κάνει δημόσια περισσότερα από τα δεδομένα τους, θα υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.

Checkins

Παρέχει πρόσβαση ανάγνωσης στα check-in των εξουσιοδοτημένων χρηστών

Email

Παρέχει πρόσβαση στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη

Μου αρέσει

Παρέχει πρόσβαση στη λίστα όλων των σελίδων τις οποίες έχει δηλώσει ο Χρήστης ότι του αρέσουν.

Φωτογραφίες

Παρέχει πρόσβαση στις φωτογραφίες που έχει μεταφορτώσει ο χρήστης και φωτογραφίες στις οποίες έχει επισημανθεί ο χρήστης.

Δημοσίευση δραστηριότητας εφαρμογών

Επιτρέπει στην εφαρμογή να δημοσιεύει στο Open Graph χρησιμοποιώντας Ενσωματωμένες Ενέργειες, Επιτεύγματα, Βαθμολογίες ή Προσαρμοσμένες Ενέργειες. Η εφαρμογή μπορεί επίσης να δημοσιεύσει άλλη δραστηριότητα, η οποία περιγράφεται λεπτομερώς στο έγγραφο "Δικαιώματα εκδόσεων" του Facebook.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς και χρησιμοποιούν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Πρόσβαση σε λογαριασμούς υπηρεσιών τρίτων

Αυτές οι υπηρεσίες επιτρέπουν σε αυτή την εφαρμογή να έχει πρόσβαση σε στοιχεία από το λογαριασμό σας σε μια υπηρεσία τρίτου μέρους και να εκτελεί ενέργειες μαζί της. Αυτές οι υπηρεσίες δεν ενεργοποιούνται αυτόματα, αλλά απαιτούν ρητή εξουσιοδότηση από τον Χρήστη.


Πρόσβαση στον λογαριασμό Facebook (αυτή η εφαρμογή)


Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει σε αυτήν την εφαρμογή να συνδεθεί με το λογαριασμό του χρήστη στο κοινωνικό δίκτυο του Facebook, που παρέχεται από την Facebook Inc. Άδειες που απαιτούνται: Checkins, Email, Μου Αρέσει, Φωτογραφίες και Δημοσίευση δραστηριότητας εφαρμογών. Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ - Πολιτική απορρήτου

Σχόλια περιεχομένου

Οι υπηρεσίες σχολιασμού περιεχομένου επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν και να δημοσιεύουν σχόλια σχετικά με τα περιεχόμενα αυτής της εφαρμογής. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις που επιλέγει ο κάτοχος, οι χρήστες μπορούν επίσης να αφήσουν ανώνυμα σχόλια. Εάν υπάρχει μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ των Προσωπικών Δεδομένων που παρέχονται από τον Χρήστη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή ειδοποιήσεων για σχόλια στο ίδιο περιεχόμενο. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των δικών τους σχολίων. Εάν είναι εγκατεστημένη μια υπηρεσία σχολιασμού περιεχομένου που παρέχεται από τρίτους, ενδέχεται να εξακολουθεί να συλλέγει δεδομένα επισκεψιμότητας ιστού για τις σελίδες όπου είναι εγκατεστημένη η υπηρεσία σχολιασμού, ακόμα και όταν οι χρήστες δεν χρησιμοποιούν την υπηρεσία σχολιασμού περιεχομένου.

Facebook Comments (Facebook) Σχόλια στο Facebook (Facebook)

Τα σχόλια στο Facebook είναι μια υπηρεσία σχολιασμού περιεχομένου που παρέχεται από το Facebook Inc. επιτρέποντας στον χρήστη να αφήνει σχόλια και να τα μοιράζεται στην πλατφόρμα του Facebook. Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα: Cookie και δεδομένα χρήσης. Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ - Πολιτική απορρήτου

Αλληλεπίδραση με εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες

Αυτές οι υπηρεσίες επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα ή άλλες εξωτερικές πλατφόρμες απευθείας από τις σελίδες αυτής της εφαρμογής. Η αλληλεπίδραση και οι πληροφορίες που λαμβάνονται με αυτήν την Εφαρμογή υπόκεινται πάντοτε στις ρυθμίσεις απορρήτου του Χρήστη για κάθε κοινωνικό δίκτυο. Εάν είναι εγκατεστημένη μια υπηρεσία που επιτρέπει την αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα, μπορεί ακόμα να συλλέγει δεδομένα κίνησης για τις σελίδες όπου είναι εγκατεστημένη η υπηρεσία, ακόμα και όταν οι χρήστες δεν τη χρησιμοποιούν.

Facebook Like κουμπί και κοινωνικά widgets (Facebook)

Το κουμπί Facebook Like και τα κοινωνικά widgets είναι υπηρεσίες που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με το κοινωνικό δίκτυο Facebook που παρέχεται από το Facebook Inc. Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα: Cookie και Δεδομένα χρήσης. Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ - Πολιτική απορρήτου

Αλληλεπίδραση βάσει τοποθεσίας

Εντοπισμός τοποθεσίας (αυτή η εφαρμογή)
Αυτή η εφαρμογή μπορεί να συλλέγει, να χρησιμοποιεί και να μοιράζεται δεδομένα τοποθεσίας χρήστη για να παρέχει υπηρεσίες με βάση την τοποθεσία. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης και συσκευές παρέχουν εργαλεία για την εξαίρεση από αυτήν τη λειτουργία από προεπιλογή. Εάν έχει δοθεί ρητή εξουσιοδότηση, τα δεδομένα θέσης του χρήστη ενδέχεται να παρακολουθούνται από αυτήν την εφαρμογή. Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Γεωγραφική θέση.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Νομική διαδικασία

Τα Προσωπικά Δεδομένα Χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νομικούς σκοπούς από τον Ελεγκτή Δεδομένων, στο Δικαστήριο ή στα στάδια που οδηγούν σε ενδεχόμενες νομικές ενέργειες που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση αυτής της Εφαρμογής ή των συναφών υπηρεσιών.

Ο Χρήστης έχει επίγνωση του γεγονότος ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ενδέχεται να υποχρεωθεί να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος των δημόσιων αρχών.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη

Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, αυτή η Εφαρμογή μπορεί να παρέχει στον Χρήστη πρόσθετες και συμφραζόμενες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες υπηρεσίες ή τη συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων κατόπιν αιτήματος.

Καταγραφή και συντήρηση συστήματος

Για λόγους λειτουργίας και συντήρησης, αυτή η εφαρμογή και οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτου μέρους μπορούν να συλλέγουν αρχεία που καταγράφουν την αλληλεπίδραση με αυτήν την εφαρμογή (αρχεία καταγραφής συστήματος) ή να χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό άλλα προσωπικά δεδομένα (όπως διεύθυνση IP).

Πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την πολιτική

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή ή την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μπορούν να ζητηθούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Ανατρέξτε στις πληροφορίες επικοινωνίας στην αρχή αυτού του εγγράφου.

Δικαιώματα των Χρηστών

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουν εάν έχουν αποθηκευτεί τα Προσωπικά Δεδομένα τους και μπορούν να συμβουλευτούν τον Ελεγκτή Δεδομένων για να μάθουν για το περιεχόμενό τους και την προέλευσή τους, να επαληθεύσουν την ακρίβειά τους ή να ζητήσουν να συμπληρωθούν, να ακυρωθούν, να ενημερωθούν ή να διορθωθούν , ή για τη μετατροπή τους σε ανώνυμο μορφότυπο ή για την παρεμπόδιση οποιωνδήποτε δεδομένων που κρατούνται κατά παράβαση του νόμου, καθώς και για να αντιταχθούν στη θεραπεία τους για οποιονδήποτε και νόμιμο λόγο. Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Αυτή η εφαρμογή δεν υποστηρίζει τα αιτήματα "Μη παρακολούθησης".

Για να προσδιορίσετε αν κάποια από τις υπηρεσίες τρίτου μέρους που χρησιμοποιεί χρησιμοποιεί τα αιτήματα "Μη Παρακολούθησης", διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου τους.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας τους χρήστες της σε αυτή τη σελίδα. Συνιστάται να ελέγχετε συχνά αυτή τη σελίδα, αναφέροντας την ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης που αναφέρεται στο κάτω μέρος. Εάν ένας χρήστης αντιτίθεται σε οποιαδήποτε από τις αλλαγές στην Πολιτική, ο Χρήστης πρέπει να διακόψει τη χρήση αυτής της Εφαρμογής και μπορεί να ζητήσει από τον Ελεγκτή Δεδομένων να διαγράψει τα Προσωπικά Δεδομένα. Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, η ισχύουσα πολιτική απορρήτου ισχύει για όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που έχει ο Έλεγχος Δεδομένων σχετικά με τους Χρήστες.

Ορισμοί και νομικές αναφορές

Προσωπικά Δεδομένα (ή Δεδομένα)

Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ένα φυσικό πρόσωπο, ένα νομικό πρόσωπο, ένα ίδρυμα ή μια ένωση, που είναι ή μπορεί να εντοπιστεί, έστω και έμμεσα, με αναφορά σε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, συμπεριλαμβανομένου αριθμού προσωπικής ταυτοποίησης.

Δεδομένα Χρήσης

Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από την παρούσα Εφαρμογή (ή από υπηρεσίες τρίτου μέρους που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Εφαρμογή), οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν: τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούν οι Χρήστες που χρησιμοποιούν αυτή την Εφαρμογή, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier), του χρόνου του ερωτήματος, της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, του μεγέθους του αρχείου που έλαβε σε απάντηση, του αριθμητικού κώδικα που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης του εξυπηρετητή (επιτυχής έκβαση, σφάλμα κλπ.), τη χώρα προέλευσης, τις λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, τις διάφορες λεπτομέρειες χρόνου ανά επίσκεψη (π.χ., ο χρόνος που δαπανάται σε κάθε σελίδα της Εφαρμογής) και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή που ακολουθείται στην Εφαρμογή με ειδική αναφορά στην ακολουθία σελίδων επισκέψεις και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής ή / και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη.

Χρήστης

Το άτομο που χρησιμοποιεί αυτή την Εφαρμογή, το οποίο πρέπει να συμπίπτει ή να εξουσιοδοτείται από το Υποκείμενο Δεδομένων, στον οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

Υποκείμενο Δεδομένων

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

Επεξεργαστής δεδομένων (ή υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων)

Το φυσικό πρόσωπο, το νομικό πρόσωπο, η δημόσια διοίκηση ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, ένωση ή οργανισμός εξουσιοδοτημένος από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου

Ελεγκτής δεδομένων (ή ιδιοκτήτης)

Το φυσικό πρόσωπο, το νομικό πρόσωπο, η δημόσια διοίκηση ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, ένωση ή οργανισμός με το δικαίωμα, επίσης από κοινού με άλλον ελεγκτή δεδομένων, να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα μέσα που χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση αυτής της Εφαρμογής. Ο ελεγκτής δεδομένων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο κάτοχος αυτής της εφαρμογής.

Η Εφαρμογή

Το εργαλείο υλικού ή λογισμικού με το οποίο συλλέγονται τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη.

Cookie

Μικρό κομμάτι δεδομένων που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή του χρήστη.

Νομικές Πληροφορίες

Ειδοποίηση προς τους Ευρωπαίους Χρήστες: αυτή η δήλωση προστασίας της ιδιωτικής ζωής έχει ετοιμαστεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του άρθρου. 10 της Οδηγίας ΕΚ νο. 95/46 / ΕΚ και σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/58 / ΕΚ, όπως αναθεωρήθηκε με την οδηγία 2009/136 / ΕΚ, σχετικά με τα cookies. Αυτή η πολιτική απορρήτου σχετίζεται αποκλειστικά με αυτήν την Εφαρμογή

 

Τελευταία ενημέρωση: 5 Νοεμβρίου 2021

 

 

 


 

Εκτεταμένη πολιτική όσον αφορά στην εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). 

Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46 / ΕΚ (Γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

 Επεξεργαστής δεδομένων 

Η Mercuris Hair Design δεν κατέχει κανένα από τα δεδομένα του πελάτη που είναι αποθηκευμένα ή επεξεργασμένα μέσω της υπηρεσίας Appit.gr.

Η εταιρία Mercuris Hair Design δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στα δεδομένα του πελάτη ή άλλων πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στους διακομιστές του.

Κατά την κρίση του πελάτη ή του χρήστη, ούτε η εταιρία Mercuris Hair Design είναι υπεύθυνη για τον τρόπο με τον οποίο ο πελάτης ή ο χρήστης συλλέγει, χειρίζεται τη γνωστοποίηση, διανέμει ή με άλλο τρόπο επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες.

Επικοινωνία για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή οποιωνδήποτε πληροφοριακών δεδομένων

Mercuris Hair Design

Μίνωος 11

70014, Λιμένας Χερσονήσου

τηλ. +30 2897 300673

e-mail: mercurisg@gmail.com

Οι επιλογές σας

Πρόσβαση, Διόρθωση, Διαγραφή 

Σεβόμαστε τα δικαιώματά σας απορρήτου και σας παρέχουμε εύλογη πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα που έχετε παράσχει μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών.

Εάν επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση ή να τροποποιήσετε οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα τηρούμε για εσάς ή να ζητήσετε να διαγράψουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με εσάς που έχουμε λάβει από μια ολοκληρωμένη υπηρεσία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Κατόπιν αιτήματός σας, θα διαγραφεί ή μπλοκαριστεί οποιαδήποτε παραπομπή σε σας έχουμε στη βάση δεδομένων μας.

Μπορείτε να ενημερώσετε, να διορθώσετε ή να διαγράψετε τις πληροφορίες και τις προτιμήσεις του λογαριασμού σας ανά πάσα στιγμή, μεταβαίνοντας στη σελίδα Ρυθμίσεις λογαριασμού στην Υπηρεσία.

Λάβετε υπόψη ότι ενώ οι αλλαγές που πραγματοποιείτε θα αντικατοπτρίζονται άμεσα σε ενεργές βάσεις δεδομένων χρηστών ή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, μπορούμε να διατηρήσουμε όλες τις πληροφορίες που υποβάλλετε για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, αρχειοθέτηση, πρόληψη απάτης και κατάχρησης, αναλυτική, ικανοποίηση νομικών υποχρεώσεων ή όπου πιστεύουμε διαφορετικά ότι έχουμε νόμιμο λόγο να το πράξουμε.

Μπορείτε να αρνηθείτε να μοιραστείτε ορισμένα προσωπικά δεδομένα μαζί μας, οπότε ίσως να μην μπορέσουμε να σας προσφέρουμε ορισμένες από τις λειτουργίες και τις λειτουργίες της Υπηρεσίας.

Οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για νόμιμους λόγους, εκτός αν άλλως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Προβλεπόμενη χρήση προσωπικών δεδομένων

Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε προηγμένες λειτουργίες σε εφαρμογές, δεν απαιτείται καμία μορφή εγγραφής, επιτρέποντάς σας να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή χωρίς να μας πείτε ποιος είστε.

Ωστόσο, ορισμένες υπηρεσίες απαιτούν από εσάς να μας δώσετε προσωπικά δεδομένα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν επιλέξετε να παρακρατήσετε οποιοδήποτε αίτημα προσωπικών δεδομένων από εμάς, ενδέχεται να μην είναι δυνατό να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της εφαρμογής και να απαντήσουμε στο ερώτημά σας.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με διάφορους τρόπους για την παροχή της υπηρεσίας και τη λειτουργία της επιχείρησής μας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω λειτουργιών:

- Διατήρηση, ενίσχυση και παροχή όλων των δυνατοτήτων της υπηρεσίας, παροχή των υπηρεσιών και των πληροφοριών που ζητάτε, να απαντήσουμε σε σχόλια και ερωτήσεις και να παρέχουμε υποστήριξη στους χρήστες της υπηρεσίας επεξεργαζόμαστε δεδομένα πελατών μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τις σχετικές βελτιώσεις πελατών ή χρηστών.

- Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επισκεπτών ή χρήστη ή άλλες πληροφορίες εκτός των δεδομένων του πελάτη για να επικοινωνήσουμε με αυτόν τον επισκέπτη ή χρήστη για διοικητικούς σκοπούς, όπως εξυπηρέτηση πελατών, για την αντιμετώπιση παραβιάσεων πνευματικής ιδιοκτησίας, για παραβίαση απορρήτου ή για δυσφήμιση σχετικά με τα δεδομένα πελατών ή τα προσωπικά δεδομένα που έχουν αναρτηθεί στην υπηρεσία.

 

Τελευταία ενημέρωση: 5 Νοεμβρίου 2021